KPiR lub ryczałt.

W ramach prowadzenia KPiR lub ryczałtu wchodzą takie usługi jak:

  komputerowe prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów,

  prowadzenie ewidencji środków trwałych,

  przygotowywanie rozliczeń podatku VAT,

  przygotowywanie rozliczeń podatku dochodowego,

  przygotowywanie innych niezbędnych deklaracji (np. PCC),

  sporządzanie rozliczenia rocznego,

  reprezentację firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Odbiór dokumentów

Dysponujemy możliwością dojazdu do klienta celem odbioru dokumentów.