Inne usługi.

Polecamy wiele pozostałych usług takich jak:

    pomoc przy uzyskiwaniu zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i Urzędów Skarbowych,

    przygotowywanie aktualizacji wpisów i zgłoszeń do właściwych urzędów, związanych z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą,

    nadzór i pomoc nad prawidłowym rozliczaniem dotacji,

    archiwizowanie dokumentów.

Odbiór dokumentów

Dysponujemy możliwością dojazdu do klienta celem odbioru dokumentów.