Księgi Handlowe.

W ramach prowadzenia ksiąg handlowych polecamy:

  komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,

  prowadzenie ewidencji środków trwałych,

  przygotowywanie rozliczeń podatku VAT,

  przygotowywanie rozliczeń podatku dochodowego,

  przygotowywanie innych niezbędnych deklaracji (np. PCC, INTRASTAT, PFRON),

  sporządzanie sprawozdań finansowych,

  sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,

  reprezentację firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Odbiór dokumentów

Dysponujemy możliwością dojazdu do klienta celem odbioru dokumentów.