Kadry i płace.

W skład obsługi kadrowo-płacowej wchodzą:

    sporządzanie list płac i deklaracji ZUS,

    obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników,

    sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40, PIT-4R,

    sporządzanie kartoteki wynagrodzeń pracowniczych,

    prowadzenie akt osobowych pracowników.

Odbiór dokumentów

Dysponujemy możliwością dojazdu do klienta celem odbioru dokumentów.